Pedagogy

Ակտիվ մեթոդաբանության և փոխազդեցական կրթության շնորհիվ հնարավոր է

Ունենալ բավարար տեխնոլոգիական գիտելիքներ
Ձևավորել ինչպես hard skill-եր, այնպես էլ soft skill-եր
Վեցամսյա ինտենսիվ դասընթացներ + մեկամսյա ինթերնշիփ ՀՀ առաջատար ընկերություններում


Ձեռքեր սովորելու վրա

Նախագծերի հիման վրա անցկացվող դասընթացներ, որոնք նպատակ ունեն զարգացնել ուսանողի ինքնուրույն աշխատելու հմտությունները, հետաքրքրվածությունն ու ճկունությունը

Փորձագիտություն

Կրթական համապատասխան միջավայրի ձևավորում և թրեյներների վերապատրաստում

Պահանջված հմտություններ աշխատաշուկա մուտք գործելու և անընդհատ փոփոխվող միջավայրում արագ ադապտացվելու համար

Ընկերությունների ներգրավվածություն

Ընկերությունների ներգրավվածություն ծրագրի ձևավորման, նախագծերի և ինթերնշիփերի կազմակերպման հարցերում

Ինչ է իրենից ներկայացնում դասընթացը

Simplon մեթոդաբանություն

Անվճար

Հիբրիդային/օնլայն մոդել

Երևան և մարզեր

Աշխատաշուկա մուտքի ապահովում

Մեր հիմնասյուները՝ Ներգրավվածություն, Կապ, Փորձարկում, Ազդեցություն

խոչընդոտները՝ նպաստելով կոլեկտիվ ուսուցման զարգացմանը և տրամադրելով հավասար կրթական հնարավորություններ

Ձևավորել ինքնուսուցումը կարևորող համայնք, որը կլինի ծրագրերի, ինկուբաատորների, ----- ակտիվ մասնակից

Ձևավորել փորձարարական մշակույթ համապատասխան գործընկերների հետ՝ ապահովելով մուտք դեքի աշխատաշուկա

Խթանել տեխնոլոգիական ոլորտը և նորարարությունը կայուն ազդեցություն ձևավորելու նպատակով՝ լուծելով սոցիալական, շրջակա միջավայրի և տնտեսական խնիդրները

Կատարեք ներդրում որպես՝